Чтобы продолжить просмотр материалов Электронной библиотеки, вам необходимо зарегистрироваться или авторизоваться
    5213

    Мој живот, мој избор

    Описание:

    Предизвиците со кои се соочуваат, потребите кои ги имаат, информациите кои им требаат, нештата кои мора да се променат – лицата со попреченост во прво лице и од сопствено искуство зборуваат за потребата од пристап и услуги за сексуалното и репродуктивно здравје. Видео на Платформа за унапредување на сексуалното и репродуктивно здравје на лицата со попреченост.

    Похожие материалы